About

Drobebox – Thay đổi thế giới từ tủ đồ của bạn.

Chúng tôi là Drobebox, một startup với giấc mơ lớn, định nghĩa lại thời trang, dùng công nghệ, nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho bạn cách tốt nhất để trải nghiệm thời trang,